Lance Kipps

Rowan Adams

Claire Adams

Coleby Muller

Julieana Van Belling

Rayvern Carelsen

Monique Philander

Timothy Ndonie

Migayla Draghoender

Leshay Julius

Valedictory – Awards/Toekennings 2020

Afrikaans
3de posisie 74% Migayla Draghoender
2de posisie 74,1%

74,1%

Julieana Van Belling

Monique Philander

1ste posisie 78,2% Claire Adams

 

Engels 1ste Addisionele Taal
3de posisie 67% Claire Adams
2de posisie 70% Leshay Julius
1ste posisie 71% Lance Kipps

 

Geskiedenis
3de posisie 65% Rayvern Carelsen
2de posisie 78,1% Rowan Adams
1ste posisie 88,1% Lance Kipps

 

Besigheidstudies
3de posisie 65,7% Migayla Draghoender
2de posisie 69,5% Timothy Ndonie
1ste posisie 70% Coleby Muller

 

Toerisme
3de posisie 63% Rowan Adams
2de posisie 62% Migayla Draghoender
1ste posisie 65,1%

65,1%

Claire Adams

Lance Kipps

 

Lewensorientering
3de posisie 64,1% Rowan Adams
2de posisie 67,1% Timothy Ndoni
1ste posisie 68% Lance Kipps

 

Top 3 Graad 12 Leerders

3 de posisie Claire Adams
2de posisie Rowan Adams
1ste posisie en                                                              Top Graad 12 leerder vir 2020 Lance Kipps